MS:1072 Cao 1m82 – nặng 76kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt