(đang ở cần thơ) MS:1074 Cao 1m8 – nặng 75kg – hàng 17cm