MS:1075 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt