MS:1076 Cao 1m78 – nặng 75kg – 27 tuổi – hàng khủng