(đang ở hà nội)
MS:1079 Cao 1m72 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 17cm