MS:1081 Cao 1m76 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt