MS:1082 Cao 1m8 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt