(đang ở hà nội) MS:1084 Cao 1m72 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng 20cm