MS:1086 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt