MS:1090 Cao 1m73 – nặng 57kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt