MS:1092 Cao 1m80 – nặng 72kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt