MS:1094 Cao 1m73 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt