MS:1095 Cao 1m71 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt