MS:1097 Cao 1m72 – nặng 60kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt