MS:1102 Cao 1m74 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng 18cm