MS:1103 Cao 1m73 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt