MS:1104 Cao 1m76 – nặng 66kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt