MS:1107 Cao 1m75 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt