MS:1108 Cao 1m73 – nặng 69kg – 27 tuổi – Nhiệt tình