Ms:1109 Cao 1m75 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt (mátxa thái)