MS:1111 Cao 1m76 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng 20cm