MS:1113 Cao 1m75 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt