MS:1115 Cao 1m73 – nặng 63kg – 20 tuổi – hàng 17cm