MS:1118 Cao 1m72 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt