MS:1119 Cao 1m8 – nặng 80kg – 24 tuổi – hàng to – HLV Gym