Ms:1121 Cao 1m75 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt