MS:1122 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – matxa tốt