MS:1124 Cao 1m71 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm – HLV gym