MS:1128 Cao 1m75 – nặng 72kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt