MS:1130 Cao 1m76 – nặng 72kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt