MS:1132 Cao 1m75 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt