MS:1133 Cao 1m74 – nặng 65kg -25 tuổi – hàng to mátxa tốt