MS:1138 Cao 1m75 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt