MS:1140 Cao 1m75 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt