MS:1140 Cao 1m75 – nặng 73kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt