MS:1142 Cao 1m79 – nặng 75kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt