MS:1146 Cao 1m72 – nặng 68kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt