MS:1149 Cao 1m75 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt