MS:1151 Cao 1m69 – nặng 63kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt