MS:1153 Cao 1m71 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt