MS:1154 Cao 1m7 – nặng 56kg – 25 tuổi – hàng to – mình dây