MS:1157 Cao 1m73 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt