MS:1160 Cao 1m78 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to – Mss tốt