MS:1162 Cao 1m75 – nặng 71kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt