Ms:1165 Cao 1m75 – nặng 68kg – 19 tuổi – hÀng 17cm – mátxa thái