MS:1166 Cao 1m73 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt