MS:1168 Cao 1m74 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng khủng