MS:1169 Cao 1m77 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt