MS:1173 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt