MS:1174 Cao 1m72 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng 16cm – gym 6 múi