MS:1175 Cao 1m76 – nặng 72kg – hàng to – mátxa tốt